The Israel Ballet


פרוייקט בקורס לוגו, שנה ג’ במחלקה לתקשורת חזותית שנקר. בהנחיית דני הטייס

שלושה חידושים ללוגו של הבלט הישראליRe branding for The Israel Ballet